סרטונים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5סרטון של גמר התחרות ע"ש לאה פורת גור לשנת 2016
 

 
סרטון על תחרות 2015
 

 
תקציר תחרות הפרס עש לאה פורת גור 2012