בעלי תפקידים

האסיפה הכללית
 • ראובן שריג - יו"ר האסיפה הכללית
 • עמרי הרמן
 • דורון חמו
 • דברה לונדון
 • שולי מנדל
 • גדעון פורת
 • רוני קריין
 • אריאלה רינגל-הופמן
 • רונן שפירא
 • יצחק שריג
 • לימור גבריאל
 • דורית בן יעקב
 • דני כץ
 • מנחם הורוביץ
 • מוסטפה נאטור
 • דורית רום
 • יהודית ארליך
 • שרית שמעון
 • נווה ג'רופי

הוועד המנהל
 • גדעון פורת- יו"ר הוועד המנהל
 • דברה לונדון
 • רונן שפירא
 • אריאלה רינגל-הופמן
 • לימור גבריאל
 • מוסטפה נאטור
 • דורית רום.
 • יהודית ארליך
 • שרית שמעון
מנהל העמותה
יחי שריג

ועדת ביקורת
מנחם הורוביץ ודני כץ.