בעלי תפקידים

האסיפה הכללית
 • ראובן שריג - יו"ר האסיפה הכללית
 • עמרי הרמן
 • דורון חמו
 • דברה לונדון
 • שולי מנדל
 • גדעון פורת
 • רוני קריין
 • אריאלה רינגל-הופמן
 • רונן שפירא
 • יצחק שריג
 • רינת שגיא
 • לימור גבריאל
 • נורית כהן לייבוביץ'
  בן יעקב
  דני כץ
  מנחם הורוביץ
  מוסטפה נאטור
  ורד ג'יראפי
  דורית רום

הוועד המנהל
 • גדעון פורת- יו"ר הוועד המנהל
 • דברה לונדון
 • רונן שפירא
 • אריאלה רינגל-הופמן
 • רינת שגיא
 • לימור גבריאל
 • נורית כהן לייבוביץ'
  מוסטפה נאטור,
  ורד ג'יראפי
  דורית רום.